Одржан састанак Удружења Срба из Бих у Србији

 

У суботу, 3. јуна 2017. године, у сали Етнографског музеја одржан је састанак Удружења. На састанку се разговарало о предстојећим активностима, подмлатку Удружења, али и неким важним проблемима, попут проблема одласка младих и пада наталитета и у Републици Српској и у Србији. Када су у питању наредне активности закључено је да ће Удружење у наредном периоду организовати одређене догађаје из области културе, попут књижевних трибина, да ће се посветити хуманитарном раду и да ће радити на окупљању студената из Републике Српске и организовању различитих активности за младе. Такође је закључено да ће се у наредном периоду тежити ка томе да се подмлади руководство Удружења.